Kies een categorie

16 november 2021

NATTE BROEK......

NATTE BROEK .......
Een broek is een laaggelegen gebied dat nat blijft door kwel, opwellend grondwater. Ook een langs een rivier gelegen laag stuk land dat regelmatig overstroomt wordt broek genoemt.
Een broek kan variëren van een moerassig stuk veengrond tot kleigrond in uitgestrekte uiterwaarden. Een sterk begroeid stuk broekland wordt broekbos genoemd. Hier kan bosbouw, grienden, plaatsvinden. Natuurlijk kunnen hier nauwelijks machines worden ingezet. Een tractor met dumper zou hier wegzinken in de drassige bodem.

Kijk en daar komt deze krachtpatser in beeld!

BERGMANN track dumper - type 4010 HK T4F

Verkocht naar Luxenburg om daar de natte broeken onder handen te nemen!

Back
NATTE BROEK......